PIECES Heimdal kunstforening 2015

Arbeider av Kari Elise Mobeck

Musikk fra blåbærskogen. Tegning, sølvstift, fargeblyant og gezzo på bjørkefiner. 122x85 cm

Kari Elise Mobeck