PIECES Heimdal kunstforening 2015

Arbeider av Kari Elise Mobeck

Panorama fra utstillingsrommet.

Kari Elise Mobeck